Vítajte na stránke obce Ortuťová


Hlavná stránka

Samospráva

 

Úradná tabuľa

 

Obec

 

Odkazy

Gemeske grune logo

 

Logo

Logo PSK

Natur pack

Z dejin gréckokatolíckej cirkvy v Ortuťovej

Z histórie našej cerkvi v Ortutovej o ktorej malo kto vie. 

Táto ikona sa spája s veľkým pôstom Štyridsiatnice. Historia Štyridsiatnice siaha do čias apoštolov. Už prvé kresťanské spoločenstvá si v deň židovskej Paschy pripomínali Kristovo utrpenie a smrť a v tento deň dodržiavali pôst. 

Ikona z cirkvy

Ikona: MANDYLION, okolo roku 1720-1740, z Cerkvisv Michala archanjela z dediny Ortutova, okr. Bardejov (Šarišské múzeum Bardejov) 

Ikonostar

Prvé písomné zmienky o gréckokatolíckej farnosti v Ortuťovej sú súčasťou záznamov latinských biskupov z 18. storočia. Z tohto záznamu sa dozvedáme, že 10. novembra 1726 na schôdzi v Cernine, sídle Makovického dekanátu, podpísal Simeon, farár z Ortuťovej, text Zamočského vyznania viery a akceptoval závery Zamočskej synody, ktorá sa konala v roku 1720.

Z kanonickej vizitácie jágerského biskupa Františka Barkócziho z roku 1746 sa ďalej dozvedáme, že v Ortuťovej v tom čase bol drevený chrám v dokonalom stave. K farnosti patrila filiálka Lipová, kde bol chrám v nedokonalom stave. Farárom v Ortuťovej bol Teodor Ortutaj. Šašová mala drevený chrám v primeranom stave. Z týchto záznamov treba usúdiť, že v čase kňazského zhromaždenia Makovického dekanátu v Cernine v roku 1726 a v roku spomínanej kanonickej vizitácie (1746) bola sídlom farnosti aj Šašová, aj Ortuťová.

Oltar

Podľa rukopisného latinského súpisu farárov, farností a filiálok Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie k 1. aprílu 1788, vypracovaného farárom v Poroškove (Zakarpatsko), Andrejom Kovejčákom, v Šašovej bol vtedy farárom Andrej Petrík (č. 312) a v dedine žilo 110 veriacich. Filiálkami farnosti bola Brezovka (50 veriacich), Dubinné (20 veriacich), Poliakovce (12 veriacich) a Kurima, označená ako mestečko (8 veriacich). V celej farnosti Šašová bolo 200 veriacich.

Drevený chrám bol v Brezovke. Ortuťová (200 veriacich) bola tiež farnosťou, ale v roku 1788 bola bez duchovného. Filiálkami ortuťovskej farnosti bola Lipová (130 veriacich) a Hažlín (20 veriacich). Drevený chrám bol v Lipovej. Obidve farnosti patrili do vicearchidiakonátu vo Svidníku. Svidnícky vicearchidiakonát mal vtedy 15 farností. Náboženský život veriacich sa odvíjal v rámci liturgického roka prevažne v chráme.

Kaplnka sv. Michala

V Ortuťovej 8. novembra na chrámový sviatok sv. archanjela Michala. V Lipovej 1. októbra na chrámový sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky. V Šašovej 15. augusta na chrámový sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky.

V Šašovej ide o jeden z najstarších odpustových slávností. Dokument kanonickej vizitácie z roku 1834 spomína obraz Presvätej Bohorodičky ako miraculosa, teda zázračný. V súvislosti so šašovskou ikonou sa spomínajú mimoriadne vypočutia a uzdravenia. Presnejšie údaje o zázrakoch spojených s ikonou sa nezachovali, ale v dávnej minulosti sa tu diali mimoriadne udalosti. Svedčí o tom Apoštolské breve pápeža Pia VI. z 30. júna 1779, v ktorom sa píše o udelení plnomocných odpustkov pre chrám v Šašovej na sedem rokov. Vyhlásenie tohto dokumentu v Šašovej bolo 21. augusta 1779. Nariadil ho na základe spomínaného dokumentu Andrej Bačinský, gréckokatolícky mukačevský biskup, pod právomoc ktorého Šašová vtedy patrila. Odvtedy každoročne oficiálne prichádzali do Šašovej pútnici v deň sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky ku vzácnej ikone. V blízkosti chrámu sa nachádza prameň, pri ktorom v roku 1888 postavili kaplnku. Prameňu sa od najstarších čias pripisujú zázračné účinky pri očných chorobách.

Po realizácii akcie „P“ sa obyvatelia pridali k Pravoslávnej cirkvi. Za osemnásť rokov farnosť obsluhovali pravoslávni kňazi, ktorí väčšinou vo farskej budove nebývali. Počnúc Nedeľou o farizejovi a mýtnikovi (7. januára 1985) bol v celej farnosti zavedený gregoriánsky kalendár (nový štýl).  

Sakrálne stavby 

Vo farnosti ako aj na filiálkach dominantou sú chrámy. V Ortuťovej je klasicistický chrám sv. archanjela Michala z roku 1842. V Lipovej je chrám zasvätený sviatku Ochrany Presvätej Bohorodičky, postavený v roku 1872. V Šašovej chrám zasvätený sviatku Zosnutiu Presvätej Bohorodičky, postavený v roku 1845.
Medzi vzácne hnuteľné pamiatky v Šašovej patrí bohoslužobná kniha Triodion vydaná vo Ľvove v roku 1699. V knihe je rukou písaný zápis z roku 1760, ktorý urobil vtedajší ortuťovský farár Peter Ortutay. Nemenej vzácnou liturgickou knihou je aj Liturgikon vydaný vo Ľvove v roku 1720. Obidve knihy sa nachádzajú v archíve Obecného úradu v Šašovej.
Vzácnou historickou pamiatkou je starozákonná ikona Svätej Trojice zo zaniknutého dreveného chrámu v Šašovej z rokov okolo 1670 – 1700. Je to tempera na dreve, 57,5 x 95 cm. Nachádza sa v Šarišskom múzeu v Bardejove (dlhodobá expozícia) od roku 1906, inv. č. H 931.
Ďalšou vzácnou ikonou je Korunovanie Presvätej Bohorodičky. Vznik v rokoch 1780 – 1810. Je to tempera, drevo, 85,7 x 58,4 cm. Aj táto ikona sa nachádza v Šarišskom múzeu v Bardejove (dlhodobá expozícia) od roku 1991, inv. č. H 16629.
Medzi pamiatkami, ktoré sú hodnotené ako pamiatkarsky neevidované, treba spomenúť obraz z roku 1866, na ktorom je namaľované sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa. Na dolnej časti obrazu je nápis: „Tu Ofera Bochu na chwalu a na Česť ofiruje: Janko Diky i žena Chanya Diky v Roku 1866. Joh Ciszik, Mallar.“
Najstaršou a najvzácnejšou historickou pamiatkou je však zázračná ikona Presvätej Bohorodičky s malým Ježišom v náručí z 15. storočia, pochádzajúca z pôvodného dreveného chrámu v Šašovej. Ikona bola reštaurovaná v roku 2000. Pri reštaurovaní sa zistilo, že ikona bola v priebehu rokov premaľovaná. Nová maľba bola odstránená, a tak ikona dostala pôvodnú, inú podobu. Presvätá Bohorodička a Boží Syn, ktorý objíma svoju Matku okolo krku, majú na hlavách korunky. Korunky na hlavách ostali aj po reštaurovaní obrazu. Avšak votívne dary – tri srdiečka (2 väčšie – prepojené na seba, s iniciálkami P. G. a M. H. a 1 menšie, s iniciálkami P. G.), do roku 2000 umiestnené priamo na ikone, boli po reštaurovaní premiestnené pod ikonu, na drevenú časť oltára. Predpokladá sa, že ide o dar rodiny (manželov a dieťaťa) ako poďakovanie za vypočutie modlitieb. Od roku 2006 je tento oltár s ikonou umiestnený na ľavej strane chrámovej lode.
V roku 1998 bola v Ortuťovej postavená nová farská budova, ktorú posvätil vtedajší prešovský biskup Mons. Ján Hirka v nedeľu 17. mája 1998.
V roku 2014 bol vedľa chrámu postavený moderný liturgický priestor, na ktorom sa konajú odpustové slávnosti. Postavený bol v rámci mikroprojektu Podpora náboženskej a kultúrno-poznávacej cezhraničnej turistiky. Slávnostnú posviacku vykonal prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ v nedeľu 10. augusta 2014.Dnes je

Meniny na web

Video o našej obci

Ikona video

Pracovná doba

Pondelok
8:00-15:30
Utorok
8:00 - 12:00
Streda
8:00 - 15:30
Štvrtok
8:00 - 15:30
Piatok
Nestránkový deň

Základné informácie

Samosprávny kraj
Prešovský

Región
Horný Šariš

Mikroregión
Stredná Topľa

Okres
Bardejov

Počet obyvateľov
219

Prvá písomná zmienka
1414

Matričný úrad
Kurima

IČO
00322474

DIČ
2020778947

Kontakt

Ortuťová 51

086 12 Kurima

Mobil
+421 907 926 143

E-mail
ortutova@ortutova.sk
starosta@ortutova.sk
obec.ortutova@gmail.com

Počitadlo

TOPlist

Facebook